Projekt Rock Farm

reštaurácia vo Veľkej Lomnici

Prehrať video

Vianočnévideo

Tento projekt bol realizovaný v období pred Vianocami, a preto toto video zachytáva vianočnú atmosféru podniku. Určené na propagáciu na sociálnych sieťach.

Promo fotografie

V rámci projektu boli nafotené promo fotografie určené na promo na webe či sociálnych sieťach. 

Fotografie
interiéru

V rámci projektu boli taktiež nafotené fotografie interiéru reštaurácie, ktoré sú určené na web stránku alebo na sociálne siete a taktiež sála, ktorá je určená na svadby či oslavy.

Fotografie
exteriéru

V blízkosti reštaurácie sa nachádza aj ubytovanie NATUR resort, ktorého exteriér bol zachytený.